Rada Programowa


dr hab. Bartosz Walczak

Konserwator zabytków, architekt, profesor Politechniki Łódzkiej, wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. Do jego zainteresowań naukowych należy historia architektury XIX i XX wieku, dziedzictwo przemysłowe i jego rewitalizacja. Jest autorem i współautorem licznych projektów rewitalizacji i adaptacji budynków poprzemysłowych w Łodzi oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

dr hab. Piotr Gerber

Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego oraz Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIHH, doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca Politechniki Wrocławskiej. Architekt i historyk specjalizujący się w zabytkach architektury przemysłowej i
techniki. Autor szeregu publikacji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków architektury i techniki oraz architektury szpitalnej. Członek Komitetu Inżynierii i Dziedzictwa Przemysłowego Europa Nostra.

Monika Bogdanowska

Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, adiunkt w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, magister konserwacji dzieł sztuki (1987), doktor nauk technicznych (2005), habilitacja w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki (2012), studia podyplomowe w zakresie translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995-97) oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury PK (1994). Autorka monografii budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, polsko-angielskiego słownika konserwacji malarstwa, współautorka Interdyscyplinarnego Słownika Wielojęzycznego (IMD). Autorka licznych opracowań monograficznych poświęconych zagadnieniom ochrony dziedzictwa oraz przekładów tekstów specjalistycznych z zakresu konserwacji dzieł sztuki. Członek prezydiów Polskiego Komitetu ICOMOS oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

dr Julian Kołodziej

Specjalista w zakresie planowania strategicznego i zarządzania projektami rewitalizacji, od 2008r. pracuje, jako ekspert w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przy ocenie merytorycznej projektów RPO WM m.in. oś priorytetowa V: 3. Dziedzictwo kulturowe, oś priorytetowa VI: 3. Infrastruktura mieszkalnictwa, 4. Rewitalizacja, 5 Budownictwo, 6. Architektura, 7. Urbanistyka, 8. Gospodarka przestrzenna, oraz Kategoria Ogólna: Zintegrowane Inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Autor Lokalnych Programów Rewitalizacji (m.in. Wałbrzych 2005, Włocławek 2007, Jasło 2007, Piaseczno 2009). Kierownik projektu badwczo-wdrożeniowego ”Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego” w Instytucie Historii Nauki PAN. Autor koncepcji powołania Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Centrum Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie konserwacji zabytków transportu. Wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH.

dr Jacek Dąbrowski

Archeolog, ekspert w zakresu zarządzania dziedzictwem. Absolwent Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Studiów Podyplomowych Archeologii Przemysłowej „Muzealnictwo i Ochrona Zabytków Techniki” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, Podyplomowego Studium „Ochrona dziedzictwa kulturowego. Miasto historyczne” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN. Autor publikacji, opinii, ekspertyz oraz referatów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa przemysłowego. Wiceprezes Polskiego Komitetu TICCIH, członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.