Rada Programowa


Hildebrand de Boer

Historyk sztuki i archeolog, Sekretarz Komitetu Dziedzictwa Przemysłowego Europa Nostra, współzałożyciel Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Kawaler Orderu Oranje-Nassau.  

Monika Bogdanowska

Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, adiunkt w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. Autorka monografii o budynku Collegium Novum (UJ), słownika konserwacji malarstwa, autorka licznych monografii z zakresu ochrony dziedzictwa i tłumaczka tekstów specjalistycznych. Współautorka Interdyscyplinarnego Słownika Wielojęzycznego (IMD). Członek Polskiego Komitetu ICOMOS oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Piotr Gerber

Architekt i historyk techniki, Prezes Zarządu PK TICCIH oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, członek Komitetu Dziedzictwa Przemysłowego Europa Nostra. Autor szeregu publikacji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków architektury i techniki oraz architektury szpitalnej.

Bartosz Walczak

Architekt i konserwator zabytków, W-ce Prezes PK TICCIH, członek PKN ICOMOS. Jest autorem i współautorem licznych projektów rewitalizacji i adaptacji budynków poprzemysłowych w Łodzi oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Julian Kołodziej

Wiceprezes Polskiego Komitetu TICCIH, audytor lokalnych programów rewitalizacji i weryfikator projektów rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020, koordynator projektu badawczo-wdrożeniowego rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego w Polskiej Akademii Nauk (IHN 2011), także międzynarodowego projektu ewaluacji zabytkowych parków zamkowych w ramach INTEREG (2019), ekspert uspołecznienia dziedzictwa przemysłowego także w projektach zarządzania miejscami wpisanymi na Listę UNESCO.

Peter Ovenstone

Aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kolejowego i transportowego przez całe życie, a w ostatnich latach także dziedzictwa przemysłowego w Wielkiej Brytanii i Europie. Sekretarz Komitetu ds. Dziedzictwa Przemysłowego i Inżynieryjnego od 2015 roku. Obecni pełni także inne role, w tym: Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Muzeów Transportu i Inżynierii w Wielkiej Brytanii; Przewodniczącego Komitetu Szkockiego, Stowarzyszenia Kolei Dziedzictwa; Wiceprezydenta i Członka Zarządu, Europejskiej Federacja Kolei Muzealnych i Turystycznych (FEDECRAIL); Członka  Rady Doradczej ds. Oznaczenia Dziedzictwa Kolei Muzealnej Muzeum Nauki. 

Robert Kola

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. Specjalista w zakresie ochrony dziedzictwa techniki, autor publikacji, referatów, raportów, specjalistycznych opinii zabytkoznawczych dotyczących historii techniki oraz zagadnień problemowych związanych z ochroną dziedzictwa przemysłowego. Wykładowca problematyki zabytkoznawczej dziedzictwa techniki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kierownik Oddziału Terenowego w Toruniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Członek Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. 

Katarzyna Zalasińska

 Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki, autorka monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie ochrony zabytków, działalności muzeów, bibliotek i archiwów oraz obrotu dzieł sztuki. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Tematyka jej publikacji naukowych związana jest głównie z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego.