Patroni Honorowi

Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Jarosław Sellin

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

Prezydent Katowic
Marcin Krupa

Polski Komitet ds. UNESCO