Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Przekaż 1%

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Każda osoba rozliczająca się na terenie Polski może przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego. Wystarczy w swoim rozliczeniu wpisać nasz numer KRS lub skorzystać z jednego z programów do rozliczeń elektronicznych.

KRS: 0000289386

Co zyskujesz przekazując nam 1%

W aktywny i widoczny sposób włączają się Państwo w ratowanie dóbr kultury technicznej. Każdy nasz Darczyńca, bez względu na wysokość przekazanego nam 1%, otrzymuje od nas całoroczny bilet wstępu ( tzw. złoty bilet) uprawniający go do nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach,  a także umożliwiający udział we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach.

Your cart is empty

Go Shopping
Subtotal: 0.00