Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

MOST PILCHOWICKI
MOST PILCHOWICKI

W marcu 2020 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, na podstawie Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1586 z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 §2 i  §4 KPA, złożyła wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisanie zabytkowego mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Dolnośląskiego.

Zabytkowy most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim w swojej konstrukcji i formie jest nośnikiem wiedzy o stanie techniki i budownictwa kolejowego na przełomie XIX i XX wieku. Dokumentuje drogę rozwoju konstruowania i budowania dużych konstrukcji stalowych w okresie dynamicznego rozwoju sieci kolejowej w rejonie Sudetów. Ze względu na zachowanie w oryginalnym stanie (tj. bez istotnych zmian konstrukcyjnych) cechuje się dużą integralnością zabytku, co pozwala na doświadczenie charakteru techniczno – funkcjonalnego obiektu inżynieryjnego pochodzącego z odległej epoki rozwoju techniki. Zabytkowy most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim stanowi również część większej funkcjonalnej całości tworzonej przez zespół: zapora – sztuczny zbiornik wodny – elektrownia. Most ten jest dopełnieniem zespołu, stanowiący istotny element jego powstania. Po przeszło 100 latach istnienia stał się również charakterystycznym elementem krajobrazu Sudetów.

Kolei Doliny Bobru

W 1897 r. Dolny Śląsk w rejonie Sudetów nawiedziła seria katastrofalnych powodzi. Władze prowincji podjęły decyzję o budowie sieci budowli hydrotechnicznych – zapór oraz zbiorników retencyjnych, które zapobiec miały niekontrolowanym wylewom rzek w przyszłości. Wykonanie projektu i kierowanie jego realizację powierzono dr Otto Inzemu. Największy obiekt stanowić miała zapora wraz ze sztucznym zbiornikiem wodnym oraz hydroelektrownią w Pilchowicach k. Jeleniej Góry. W chwili budowy była to największa zapora kamienno – betonowa w Europie.

W latach 1902 – 1909 niemieckie władze kolejowe prowadziły budowę linii kolejowej (tzw. Kolei Doliny Bobru), która połączyć miała Jelenią Górą z Żaganiem przez Lwówek Śląski. Odcinek Jelenia Góra – Lwówek oddany został w 1909 r. jednym z najważniejszych i największych obiektów wzniesionych w trakcie budowy linii był kratownicowy most kolejowy w okolicach Wlenia.

Most w Pilchowicach

Most zlokalizowany jest w biegu linii 283 Jelenia Góra – Żagań, na odcinku Jelenia Góra – Lwówek Śląski (10.665 km). Most wykonany został w konstrukcji stalowej, kratownicowej, nitowanej. Paraboliczny pas dolny kratownicy wykonany w całości ze stali nitowanej, wsparty na filarach betonowo – kamiennych. Ruch pociągów w górnej części pasa.

GALERIA

Your cart is empty

Go Shopping
Subtotal: 0.00