Konferencja DPSZE


W trakcie Konferencji przedstawione zostaną rozwiązania wspierające ochronę dziedzictwa przemysłowego w Europie, oraz  wpływ tych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego.  W oparciu o prowadzone badania, a także  zrealizowane projekty  przedyskutowane zostaną dobre praktyki adaptacji zabytków techniki do nowych funkcji prowadzące do ograniczenia śladu węglowego. Możliwości ponownego wykorzystania obiektów dziedzictwa przemysłowego zostaną omówione miedzy innymi na przykładzie prac zmierzających do zachowania obiektów Stoczni Gdańskiej

Zmniejszenie śladu węglowego poprzez ochronę i ponowne użytkowanie historycznych obiektów przemysłowych będzie jednym z głównych tematów wymiany doświadczeń w trakcie planowanej konferencji. 

W osobnym panelu dyskusyjnym omówione zostaną doświadczenia związane z współpracą z mediami w procesie zachowania dziedzictwa przemysłowego.

Częścią konferencji będzie prezentacja  nowej organizacji mającej aktywnie wspierać ochronę i badania nad dziedzictwem przemysłowym  – TICCIH Europa.


Rejestracja