POSZUKUJEMY SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Share on