ZBIORNIK WIEŻOWY HUTMEN – WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

W dn. 23.05.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (Postanowienie 338/2019)wszczął na wniosek Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych zbiornika wieżowego w zespole zakładów Hutmen S.A. we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.

Zbiornik zaprojektowany został przez zespół kierowany przez inż. Leopolda Doniewicza z Wrocławskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego. Budowa zrealizowana została w 1961 r. Powstanie zbiornika związane jest z wieloetapową rozbudową huty metali nieżelaznych w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Zbiornik zapewnić miał wodę niezbędną do procesów technologicznych na terenie zakładu. Pozostawał w eksploatacji do lat 90-tych XX wieku Zbiornik ten jest prawdopodobnie ostatnim zbiornikiem wieżowym zbudowanym na terenie Wrocławia.

 

Share on
Dodaj komentarz