HUTMEN – WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na początku października 2018 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych hali tłoczni – ciągarni – wykańczalni w zespole zakładów HUTMEN S.A. we Wrocławiu. Do wniosku załączone zostały, przygotowane przez zespół Fundacji, karty zabytków.

Obiekt znajduje się w zespole zakładu przetwórstwa metali nieżelaznych HUTMEN S.A. przy ulicy Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu. Hala wybudowana została w 1971 r. wg. projektu inż. Jerzego Surmy z Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych Bipromet w Katowicach. Hala miała być nie tylko funkcjonalnym obiektem przemysłowym, ale także wizytówką odbudowującego się z wojennych zniszczeń miasta. Stąd zdecydowano się nadać jej odważny, modernistyczny charakter. Bez wątpienia jest jednym z najważniejszych zabytków modernistycznej architektury we Wrocławiu.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska będzie na bieżąco informować o sprawie.

 

Share on
Dodaj komentarz