FUNDACJA UCZESTNIKIEM PROJEKTU TWINNING OF SITES

W dniach 19 – 23 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „Twinning of Sites” organizowanego przez ERIH – Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

Celem wizyty przedstawicieli Fundacji było zapoznanie się z funkcjonowaniem jednej z największych sieci muzealnych w Europie, prowadzącej 7 przemysłowych muzeów w Nadrenii. Szczególne zainteresowanie budziły kwestie związane z gromadzeniem, przechowywaniem i rozwojem zbiorów oraz organizacją pracy w centrali i poszczególnych jednostkach sieci.

Głównym opiekunem podróży i jej głównym organizatorem po stronie niemieckiej był dr Burkhard Zeppenfeld, dyrektor Muzeum Altenberg w Oberhausen. Podczas wizyty przedstawiciele Fundacji mieli okazję nie tylko odbyć szereg spotkań roboczych z osobami odpowiedzialnymi za różne aspekty funkcjonowania muzeów LVR, ale również odwiedzić niektóre z obiektów budujących sieć – m.in. St. Antony-Hütte – najstarszą hutę na terenie Zagłębia Ruhry czy fabrykę noży Hendrichs w Solingen.

W listopadzie 2018 Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach (oddział Fundacji) gościć będzie przedstawicieli LVR.

Share on
Dodaj komentarz