Muzea Techniki

Miasto Dzieci
Miasto Dzieci

Realizowany od 2008 r. projekt jest adresowany dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat jako forma na spędzenie wakacji. W przemysłowych, zabytkowych przestrzeniach, wśród pełnych lokomotyw, wagonów, walców, traktorów oraz w śród wielu innych zabytkowych urządzeń przemysłowych tworzy się miasto dla dzieci, gdzie pracują- bawiąc się. W zabytkowej scenerii, w zaadoptowanych specjalnie do projektu pomieszczeniach powstają liczne stanowiska pracy.

Dzieci, spędzając atrakcyjnie wakacje nabywają wiedzę o własnym, często nieznanym otoczeniu. Uczestnicy pracują w różnych zawodach i wykonują różne funkcje niezbędne w życiu „miasta” i społeczności. Swoje zarobki wydają na rzeczy i usługi przygotowane przez swoich kolegów. Zadanie realizowane jest w trzech muzeach należących do Fundacji Ochrony Dziedzictw Przemysłowego Śląska. Obiekt determinuje charakter danego „Miasta Dzieci” – w Jaworzynie Śląskiej, siedzibie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, ważną rolę w organizacji warsztatów stanowią wątki kolejowe, w Katowicach, siedzibie Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia – hutnictwo i górnictwo w Piotrowicach Świdnickich gdzie powstaje Muzeum Technik Rolniczych na Śląsku, wątki związane z techniką rolniczą i pracą na roli.

Projekt ma otwarty i utylitarny charakter, jednak najważniejszymi adresatami i odbiorcami są dzieci i młodzież ze środowisk wykluczonych społecznie.